Cáp điều khiển linh hoạt

Địa chỉ mua bán, tổng kho nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dây cáp điều khiển tín hiệu TKD KABEL

01.01. Cáp điều khiển PVC

 • ÖPVC-JB/OB
 • ÖPVC-JB/OB-YCY
 • ÖPVC-JB/OB-YSY
 • ÖPVC-JZ/OZ
 • ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV BLACK
 • ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV BLACK
 • ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ)
 • ÖPVC-JZ/OZ-YCY
 • ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV BLACK
 • ÖPVC-OZ-CYö 1.000 V
 • ÖPVC-OZ-Yö 1.000 V

01.02. Cáp điều khiển PVC được phê duyệt

 • 2-NORM +UV 1.000V GREY | BLACK
 • 2-NORM TRAY TC-ER MTW GREY
 • 2-NORM TRAY-CY TC-ER MTW GREY
 • 2-NORM TRAY-CY+UV DB TC-ER MTW BLACK
 • 2-NORM TRAY+UV DB TC-ER MTW BLACK
 • 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY | BLACK
 • H05VV5-F … HAR
 • H05VVC4V5-K … HAR
 • MULTINORM H05VV5-F … HAR/UL/CSA, 2-NORM (H)05VV5-F … UL/CSA
 • MULTINORM-CY H05VVC4V5-K … HAR/UL/CSA, 2-NORM-CY (H)05VVC4V5-K … UL/CSA

01.03. Cáp điều khiển không chứa halogen

 • FLAME-JZ/OZ-CH FRNC – Cca or B2ca
 • FLAME-JZ/OZ-CH FRNC – Dca
 • FLAME-JZ/OZ-H FRNC – Cca
 • FLAME-JZ/OZ-H FRNC – Dca

01.04. Cáp điều khiển PUR, cáp dùng cho máy cầm tay

 • H05BQ-F, H07BQ-F
 • KAWEFLEX® CONTROL C-PUR GREY – (N)YMHC11YÖ
 • KAWEFLEX® CONTROL ROBUST C-TPE
 • KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE
 • KAWEFLEX® CONTROL YPUR
 • PUR GREY & PUR YELLOW (N)YMH11YÖ

01.05. Lõi đơn đặc biệt

 • ESUY copper ground wire
 • HIGHFLEX LIFY
Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V | Chính Hãng –...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CYö 1.000 V | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CYö 1.000 V | Chính Hãng –...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng –...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY | Chính Hãng – Chống Nhiễu...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) | Chính Hãng – Chống...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV BLACK | Chính Hãng...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng –...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ | Chính Hãng – Giá Tốt...

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JB/OB-YSY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JB/OB-YSY | Chính Hãng – Giá Tốt...