Dây và cáp cách điện bằng Fluoropolymer

Địa chỉ mua bán, tổng kho, nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ CASMO CABLE chính hãng tại VIỆT NAM !!!

Dây cách điện Fluoropolymer ở ​​nhiệt độ 150°C trở xuống

 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 11063
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1164
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1198
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1212/1213
  Operating Temperature: -65°C to +80°C
  Operating Voltage: no requirements
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1331
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1333
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1591
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1857
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 150V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1858
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1859
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10133
  Operating Temperature: -65°C to +105°C / 150°C / 200°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
  Operating Temperature: -65°C to +150°C/200°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KK
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C/200°C
  Operating Voltage: 1000V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KT
  Operating Temperature: -55°C to +150°C/200°C
  Operating Voltage: 250V
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 16
  Operating Temperature: 150°C
  Operating Voltage: 600V
 • ASFLON™ SAE
  AS22759 / 17
  Operating Temperature: 150°C
  Operating Voltage: 600V

Dây cách điện Fluoropolymer 200°C

 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10086
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10133
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10580
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1180
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1199
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1330
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1332
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1577
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1592
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1709/1929
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1710/1930
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1887
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1860
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1887
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E

Dây cách điện Fluoropolymer 250°C

 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10142
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10362
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10393
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10486
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10818
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1570
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1584
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1659
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1726
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1727
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1815
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1882
 • CASFLON™ 300
  TWIN
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type EE
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type ET

Dây và cáp Mil Spec

 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type EE
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type ET
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KK
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KT
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 12
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 /5
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 /8
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 10
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 16
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 17
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 18
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 19
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 20
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 21

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.