Cáp điều khiển và dữ liệu – có độ linh hoạt cao – sử dụng trong xích kéo & ứng dụng robot

Địa chỉ mua bán, tổng kho nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dây cáp điều khiển tín hiệu TKD KABEL Chính Hãng

04.09. KAWEFLEX® Control cables for use in drag chains

 • KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6120 SK-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6130 SK-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6210 SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6210 TRAY SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6230 SK-C-PUR UL/CSA

04.10. KAWEFLEX® Electronic cables for use in drag chains

 • KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6330 SK-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6430 SK-C-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA

04.11. KAWEFLEX® Allround Control cables for use in drag chains

 • KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7130 SK-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7140 SK-TPE UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA

04.15. KAWEFLEX® Allround Electronic cables for use in drag chains

 • KAWEFLEX® Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA

04.25. KAWEFLEX® KINEMATICS® 3D Control & Electronic robotic cables for torsional stress

 • KAWEFLEX® KINEMATICS® 3D Control & Power 0,6/1kV UL/CSA
 • KAWEFLEX® KINEMATICS® 3D Data UL/CSA

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.