Bộ truyền động servo, đo lường. & cáp hệ thống – linh hoạt & linh hoạt cao – sử dụng trong xích kéo & ứng dụng robot

Địa chỉ mua bán, tổng kho nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dây cáp điều khiển tín hiệu TKD KABEL Chính Hãng

05.01. Cables for servo-drives 0,6/1kV

 • KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CHK… FRNC 0,6/1kV EMC
 • KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CY… & 2XSL(St)CYK… 0,6/1 kV EMC
 • KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK… VFD TRAY UL/CSA 0,6/1 kV EMC
 • KAWEFLEX® SERVO 2YSL(St)CY… & 2YSL(St)CYK… 0,6/1 kV EMC
 • KAWEFLEX® SERVO 9YSL(St)CY… VFD UL/CSA 0,6/1 kV EMC

05.02. KAWEFLEX® 5 Series – Cables for servo-drives 0,6/1kV

 • KAWEFLEX® 5178 SC SK-PVC 0,6/1kV ..UL/CSA
 • KAWEFLEX® 5268 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1kV
 • KAWEFLEX® 5278 SC SK-C-PVC 0,6/1kV EMC ..UL/CSA
 • KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1kV
 • KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1kV
 • KAWEFLEX® 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1 kV
 • KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV

05.04. KAWEFLEX® 5 Series – Measurement & System cables (feedback, encoder, resolver, speedo sensor,signal)

 • KAWEFLEX® 5468 C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® 5488 SK-C-PUR UL/CSA
 • KAWEFLEX® ServoDriveQ C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® ServoDriveQ Plus SK-C-PUR UL/CSA

05.10. KAWEFLEX® Allround Motor cables 0,6/1kV for use in drag chains

 • KAWEFLEX® Allround 7310 SK-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7320 SK-TPE UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA
 • KAWEFLEX® Allround 7510 SK-TPE UL/CSA (NATURAL)
 • KAWEFLEX® Allround 7520 SK-TPE UL/CSA (GNYE)
 • KAWEFLEX® Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA (NATURAL)

05.25. KAWEFLEX KINEMATICS® 3D Servo, MeSys & Hybrid robotic cables for torsional stress

 • KAWEFLEX KINEMATICS® 3D Hybrid UL/CSA
 • KAWEFLEX KINEMATICS® 3D Measure & System cable UL/CSA
 • KAWEFLEX KINEMATICS® 3D Servo 0,6/1kV UL/CSA

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.