Cáp đồng trục nhiệt độ cao

Địa chỉ mua bán, tổng kho, nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ CASMO CABLE chính hãng tại VIỆT NAM !!!

Cáp đồng trục một dây dẫn

 • CASTHERMCOAX™
  RG142 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG178
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG178 U/FEP
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG179 D
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG179 D/FEP
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG179 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG179 U/FEP
  Operating Temperature: -55°C to +150°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG180 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG302 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG303 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG304 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG316 D
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG316 DFEP
  Operating Temperature: -55°C to +150°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG316 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG316 U/FEP
  Operating Temperature: -55°C to +200°C
 • CASTHERMCOAX™
  RG393 U
  Operating Temperature: -55°C to +200°C

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.