• Sản phẩm chính hãng
  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
  • Thanh toán linh hoạt
0985727232

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Dẹt TOP CABLE TOPFLAT H05VVH6-F & H07VVH6-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Dẹt TOP CABLE TOPFLAT H05VVH6-F & H07VVH6-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất Flat cables for lifts, cranes, hoists and conveyor systems. / Cáp dẹt dùng cho thang máy, cần trục, tời và hệ thống băng tải. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOPFLAT H05VVH6-F và...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Trung Thế TOP CABLE X-VOLT AL (-OL/-2OL) RHZ1 (S) | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Trung Thế TOP CABLE X-VOLT AL (-OL/-2OL) RHZ1 (S) | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất A complete range of MV cables developed under the most stringent international standards.| Một loạt các loại cáp MV được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Hãng sản xuất:...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Trung Thế TOP CABLE X-VOLT AL (-OL/-2OL) RHZ1 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Trung Thế TOP CABLE X-VOLT AL (-OL/-2OL) RHZ1 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất A complete range of MV cables developed under the most stringent international standards.| Một loạt các loại cáp MV được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Hãng sản xuất: TOP...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Cao Su TOP CABLE TOPWELD H01N2-D | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TOP CABLE TOPWELD H01N2-D | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất The special cable for welding. / Cáp đặc biệt để hàn. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOPWELD H01N2-D là cáp hàn cao su hài hòa, linh hoạt, được thiết kế đặc biệt để truyền dòng điện...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE XOxTCuZ1-K (AS) (x:1…3) | Cáp Hàng Hải – Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE XOxTCuZ1-K (AS) (x:1…3) | Cáp Hàng Hải – Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất TOXFREE MARINE XOxTCuZ1-K (AS) (x:1…3) The Marine armoured and fire resistant instrumentation cable / Cáp thiết bị bọc thép và chống cháy hàng hải Hãng sản...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE PLUS XTCuZ1-K (AS+) with bedding | Cáp Hàng Hải – Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE PLUS XTCuZ1-K (AS+) with bedding | Cáp Hàng Hải – Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất TOXFREE MARINE PLUS XTCuZ1-K (AS+) with bedding The Marine armoured and fire resistant power cable with bedding / Cáp điện bọc thép và chống...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE XTCuZ1-K (AS) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE MARINE XTCuZ1-K (AS) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất TOXFREE MARINE XTCuZ1-K (AS) The Marine armoured power cable / Cáp điện bọc thép hàng hải Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp điện và...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE MARINE PLUS XZ1-K (AS+) | Chính Hãng – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE MARINE PLUS XZ1-K (AS+) | Chính Hãng – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất TOXFREE MARINE PLUS XZ1-K (AS+) The Marine fire resistant power cable / Cáp điện chống cháy hàng hải Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp điện và điều...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE MARINE XZ1-K (AS) | Chính Hãng – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE MARINE XZ1-K (AS) | Chính Hãng – Cáp Hàng Hải – Giá Tốt Nhất TOXFREE MARINE XZ1-K (AS) The marine power cable / Cáp điện hàng hải Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp điện và điều khiển tín hiệu Toxfree Marine ZIP1-K...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD RV AL / U-1000 AR2V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD RV AL / U-1000 AR2V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất POWERHARD RV AL / U-1000 AR2V Aluminium cable for power transmission. / Cáp nhôm để truyền tải điện. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp Aluminuim POWERHARD RV AL U-1000 AR2V này phù...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH H05Z1Z1-F | Chính Hãng – halogen free – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH H05Z1Z1-F | Chính Hãng – halogen free – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH H05Z1Z1-F Flexible and halogen free cable for fixed installations. / Cáp linh hoạt và không có halogen để lắp đặt cố định. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH RZ1 (AS) AL | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH RZ1 (AS) AL | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH RZ1 (AS) AL Aluminium halogen free (LSHF) cable for power transmission. / Cáp nhôm không halogen (LSHF) để truyền tải điện. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOXFREE...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE PLUS 331 ZH RZ1-K (AS+) | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE PLUS 331 ZH RZ1-K (AS+) | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất TOXFREE PLUS 331 ZH RZ1-K (AS+) LSHF and fire resistant power cable, for emergency circuits. / LSHF và cáp nguồn chống cháy, dùng cho mạch khẩn cấp. Hãng sản xuất: TOP...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH FR-N1 X1G1 | Chính Hãng – LSZH – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH FR-N1 X1G1 | Chính Hãng – LSZH – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH FR-N1 X1G1 Halogen free (LSZH) power cable for public places. / Cáp nguồn không chứa halogen (LSZH) dành cho nơi công cộng. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOXFREE...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH YMz1Kf | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH YMz1Kf | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH YMz1Kf Flexible halogen free (LSHF) power cable for public places. / Cáp nguồn linh hoạt không chứa halogen (LSHF) dành cho nơi công cộng. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH RZ1-K (AS) | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE ZH RZ1-K (AS) | Chính Hãng – LSHF – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH RZ1-K (AS) Flexible halogen free (LSHF) power cable for public places. / Cáp nguồn linh hoạt không chứa halogen (LSHF) dành cho nơi công cộng. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH N2XH flex | Chính Hãng – Halogen free (LSHF) – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH N2XH flex | Chính Hãng – Halogen free (LSHF) – Giá Tốt Nhất TOXFREE® ZH N2XH flex Flexible halogen free (LSHF) power cable for public places. / Cáp nguồn linh hoạt không chứa halogen (LSHF) dành cho nơi công cộng. Hãng sản xuất: TOP...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) Halogen free (LSZH) armoured cable with galvanized steel wire armour. / Cáp bọc thép không chứa halogen (LSZH) có vỏ bọc bằng dây thép mạ kẽm. Hãng sản xuất:...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH RZ1FZ1-K (AS) | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE TOXFREE® ZH RZ1FZ1-K (AS) | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất TOXFREE® ZH RZ1FZ1-K (AS) Halogen free (LSZH) armoured cable with steel or aluminium tape armour. / Cáp bọc thép không chứa halogen (LSZH) có lớp giáp bằng băng thép hoặc nhôm. Hãng sản...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD® M RVhMVh-K | Chính Hãng – SWA – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD® M RVhMVh-K | Chính Hãng – SWA – Giá Tốt Nhất POWERHARD® M RVhMVh-K Galvanized steel wire armour cable. / Cáp bọc thép mạ kẽm. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp POWERHARD M RVhMVh-K cũng có thể được sử dụng trong các...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD® F RVFV-K | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE POWERHARD® F RVFV-K | Chính Hãng – Armoured – Giá Tốt Nhất POWERHARD® F RVFV-K Armoured cable with double steel or aluminium tape armour. / Cáp bọc thép với lớp giáp băng đôi bằng thép hoặc nhôm. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE POWERFLEX® PLUS YMvKf | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE POWERFLEX® PLUS YMvKf | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất POWERFLEX® PLUS YMvKf The universal cable for power transmission with improved fire proof properties. / Cáp phổ biến để truyền tải điện với đặc tính chống cháy được cải thiện. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện TOP CABLE POWERFLEX® RV-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TOP CABLE POWERFLEX® RV-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất POWERFLEX® RV-K Industrial flexible cable for power transmission. / Cáp mềm công nghiệp để truyền tải điện. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain Cáp Powerflex RV-K phù hợp với tất cả các loại kết nối...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDATA® VHOV-K (PAR-POS) & VOV-K (POS) 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDATA® VHOV-K (PAR-POS) & VOV-K (POS) 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất TOPDATA® VHOV-K (PAR-POS) & VOV-K (POS) 300/500V Flexible instrumentation screened cable. / Cáp sàng lọc thiết bị linh hoạt. Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOPDATA VHOV-K (PAR-POS) và...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 1,8/3 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 1,8/3 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 1,8/3 kV 3kV flexible EMC LSZH screened cable for Variable Frequency Drive motors (VFD cables). / Cáp sàng lọc EMC LSZH linh hoạt 3kV dành cho...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất TOPDRIVE® VFD (EMC) ROZ1-K (AS) 0,6/1 kV Flexible EMC LSZH screened cable for Variable Frequency Drive motors (VFD cables). / Cáp được sàng lọc EMC LSZH linh hoạt dành cho động...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE® ZH Z1C4Z1-K (AS) | Chính Hãng – Gái Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE® ZH Z1C4Z1-K (AS) | Chính Hãng – Gái Tốt Nhất TOXFREE ZH Z1C4Z1-K (AS) Halogen free (LSZH) screened power cable. / Cáp nguồn có màn chắn không chứa halogen (LSZH). Hãng sản xuất: TOP CABLE Xuất Xứ: Spain TOXFREE ZH Z1C4Z1-K AS là cáp an...

Draka

( EIB2P0.8L-GN ) Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất

( EIB2P0.8L-GN ) Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất Draka EIB/KNX BUS 2PR x 0.8mm LSZH Chủng loại Cáp tín hiệu EIB/KNX 2x2x0.8mm Hãng Sản Xuất Draka – PRYSMIAN GROUP...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điều Khiển TOP CABLE SCREENFLEX® 110 LiYCY VC4V-K & SCREENFLEX® 200 LiYCY VC4V-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển TOP CABLE SCREENFLEX® 110 LiYCY VC4V-K & SCREENFLEX® 200 LiYCY VC4V-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất SCREENFLEX® 110 LiYCY VC4V-K & SCREENFLEX® 200 LiYCY VC4V-K Flexible screened PVC cable, for safe signal transmission. / Cáp PVC có màn chắn linh hoạt, giúp truyền tín hiệu...

TOP CABLE (SPAIN)

Cáp Điện & Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE ZH Z1Z1-K (AS) | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện & Điều Khiển TOP CABLE TOXFREE ZH Z1Z1-K (AS) | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất TOXFREE ZH Z1Z1-K (AS) Flexible and halogen free (LSHF) power cable for public places. / Cáp nguồn linh hoạt và không chứa halogen (LSHF) dành cho nơi công cộng. Hãng sản xuất:...

Cáp điều khiển linh hoạt TKD KABEL (GERMANY)

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất 2-NORM +UV 1.000V GREY 2-NORM +UV 1.000V BLACK 01.02.05.01 Hãng Sản Xuất: TKD KABEL Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe Approved PVC control cables / Cáp điều khiển PVC...

Cáp điều khiển linh hoạt TKD KABEL (GERMANY)

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất ÖPVC-JZ-Yö 1.000 V ÖPVC-OZ-Yö 1.000 V 01.01.04.02 Hãng Sản Xuất: TKD KABEL Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe PVC control cables / Cáp điều khiển PVC Để sử dụng trong nhà UL/CSA Dây...

Cáp điều khiển linh hoạt TKD KABEL (GERMANY)

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CYö 1.000 V | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-CYö 1.000 V | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất ÖPVC-OZ-CYö 1.000 V ÖPVC-JZ-CYö 1.000 V 01.01.06.02 Hãng Sản Xuất: TKD KABEL Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe PVC control cables / Cáp điều khiển PVC Để sử dụng trong...

Cáp điều khiển linh hoạt TKD KABEL (GERMANY)

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV BLACK | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất ÖPVC-JZ-YCY 0,6/1kV BLACK ÖPVC-OZ-YCY 0,6/1kV BLACK Hãng Sản Xuất: TKD KABEL Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe PVC control cables / Cáp điều khiển PVC Để sử dụng trong nhà...

Cáp điều khiển linh hoạt TKD KABEL (GERMANY)

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-YCY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất ÖPVC-JZ-YCY ÖPVC-OZ-YCY Hãng Sản Xuất: TKD KABEL Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe PVC control cables / Cáp điều khiển PVC Để sử dụng trong nhà Dây cáp điện và điều khiển...

LS-VINA (KOREA)

(LS-UFRS-02-250-XZ) Cáp Điều Khiển Tín Hiệu LS-VINA Unshielded Fire Resistant Data Cable CU/MICA/XLPE/LSZH 2×2.5mm2 Red | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

(LS-UFRS-02-250-XZ) Cáp Điều Khiển Tín Hiệu LS-VINA Unshielded Fire Resistant Data Cable CU/MICA/XLPE/LSZH 2×2.5mm2 Red | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất Unshielded Fire Resistant Data Cable CU/MICA/XLPE/LSZH Cáp chống cháy, không chống nhiễu Thương hiệu/ Brand-name: LS-VINA Sahako Mã hàng/ Part number: LS-UFRS-02-100-XZ Số lõi dẫn: 1 Pair # 1...

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐỨC PHÁT là công ty XNK với lĩnh vực chính: cung cấp dây cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển & phụ kiện chuyên dụng cho ngành công nghiệp tự động hóa 4.0, nhập khẩu trực tiếp từ các hãng lớn chuyên về lĩnh vực nhà máy, có xuất xứ từ các nước thành viên EU/G7, HÀN QUỐC & ASEAN ( Singapore & Malaysia).

ĐỨC PHÁT cung cấp cáp điện, cáp điều khiển với rất nhiều chủng loại sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên dụng khác nhau, bao gồm cáp công nghiệp ( điều khiển mềm chống nhiễu & không chống nhiễu) cáp chịu uốn tốc độ cao cho xích cáp, cáp chịu xoắn, cáp cho các môi trường khắc nhiệt ngoài trời, Cáp chịu va đập, cáp chống oil, cáp kháng hóa chất, cáp chịu nhiệt độ cao, cáp cao su…cho cẩu trục, băng truyền, motor, servo, encoder, robot. Cáp tín hiệu đo lường, điểu khiển (instrumentation & instrumentation control); Profibus & Fieldbus Technology (Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus RS 485), Profinet, ASI, CC-LINK, DeviceNet, CANopen, SENSER. Cáp EIB/ KNX cho tòa nhà thông minh, cáp tín hiệu dùng trong hệ thống báo cháy chống cháy chống nhiễu cho tòa nhà, cáp data dùng trong các hệ thống đo lường điều khiển trong ngành Oil & Gas, Offshore and Marine, Cement, Steel Plants, Power Plants cũng như các nhà máy hóa chất khác. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại cáp đồng trục cho hệ thống camera, ăng ten radar, cáp cho mạng LAN CAT 5E / CAT 6 / CAT6A / CAT 7 / CAT8 và cáp quang Singlemode – Multimode OM1 OM2 OM3 OM4. ĐỨC PHÁT là Tổng Kho – bán lẻ cáp điện BRUNSKABEL-GERMANY & BOHM KABEL- GERMANY ; CS DYNAMIC – MALAYSIA , là nhà phân phối cáp điện thương hiệu EU/G7: LAPP KABEL/ GERMANY, HELU KABEL/ GERMANY, TOP CABLE/ SPAIN, IGUS/ GERMANY, KURAMO/ JAPAN, LA TRIVENETA CAVI- LTC/ ITALY, LEONI/ GERMANY, KABELTEC/ GERMANY, MAINHART /GERMANY, TFK/ POLAND; ECOTEL & ICC/ ITALY; PECSO /ITALY; IMC/ ITALY; APS/ FINLAND, TELDOR/ ISRAEL, NEXANS/ FRANCE. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các dòng cáp MARINE & OFFSHORE /NEK 606 với nhãn hàng G7 & ASIA : GENERAL CABLE /SPAIN; SEOUL CABLE-SEC/KOREA; TMC Cable/KOREA , WILSON Cable/SINGAPORE, UNTEL/ TURKEY, TOP CABLE/ SPAIN.

ĐỨC PHÁT là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dây cáp với hàng nghìn khách hàng là  các khu doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, toà nhà, đại lý phân phối trên toàn quốc