Cáp cẩu, băng tải và thang máy

Địa chỉ mua bán, tổng kho nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dây cáp điều khiển tín hiệu TKD KABEL Chính Hãng

06.01. PVC-flat cables

 • FESTOONTEC® H05VVH6-F, (H)05VVH6-F
 • FESTOONTEC® H07VVH6-F, (H)07VVH6-F

06.02. PVC special flat cables, unshielded and shielded

 • FESTOONTEC® H05VVD3H6-F, KYFLTY, KYFLTFY, KYCFLTY, KYFLTCY (EMC)
 • FESTOONTEC® YCFLY, KYCFLY, YFLCYK, KYFLCY (EMC)
 • LIFTTEC® (H)05VE7A7VH6-F

06.03. Polychloropren flat cables

 • FESTOONTEC® M(StD)HÖU (EMC)
 • FESTOONTEC® NGFLGÖU, (N)GFLGÖU

06.04. Halogen-free flat cables

 • FESTOONTEC® LSOH, LSOH-C (EMC)

06.05. PVC lift cables

 • LIFTTEC® CAT.7 – PVC
 • LIFTTEC® KYSTCY-MR, KYSTFY-MR
 • LIFTTEC® KYSTCY, KYSTCUY, KYSTFUY
 • LIFTTEC® KYSTY-MR
 • LIFTTEC® KYSTY, KYSTUY
 • LIFTTEC® YSSTCY, YSSTVCY

06.06. Halogen-free lift cables

 • LIFTTEC® CAT.7 – H
 • LIFTTEC® CAT.7 – H-LC
 • LIFTTEC® K12YSTU11Y
 • LIFTTEC® K9YSTFU11Y, K9YSTCU11Y

06.07. PVC control cables with and without supporting element

 • LIFTTEC® FYMYTW
 • LIFTTEC® YMHY-KST
 • LIFTTEC® YMHY-KT

06.08. Polychloropren control cables with supporting element

 • LIFTTEC® FLGÖU
 • LIFTTEC® STCN (EMC)
 • LIFTTEC® STN

06.09. Reelable cables

 • REELTEC® (K) NSHTÖU, (N)SHTÖU
 • REELTEC® KSM-S (N)SHTÖU, (N)SHTÖU+FO
 • REELTEC® PUR-HF

06.10. Cables for usage in baskets

 • SPREADERFLEX 3GSLTOE

06.11. Trailing cables 1-30 kV

 • REELTEC® KSM-S (N)TSCGEWÖU, (N)TSCGEWÖU + FO

06.12. Control cables for cable trolley systems

 • FESTOONFIBERFLEX PUR-HF
 • FESTOONTEC® C-PUR-HF
 • FESTOONTEC® PUR-HF

06.13. Battery charge cable

 • WYBLYK

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.