Cáp điện tử (NF), cáp viễn thông và cáp dùng cho hệ thống an toàn

Địa chỉ mua bán, tổng kho nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dây cáp điều khiển tín hiệu TKD KABEL Chính Hãng

02.01. Electronic cables

 • ELITRONIC® LIYY
 • ELITRONIC®-CY LIYCY
 • PAARTRONIC®-CY LIYCY (TP)
 • PAARTRONIC®-CY-CY LIYCY-CY (TP)

02.02 Halogen-free electronic cables

 • ELITRONIC®-CH LIHCH
 • PAARTRONIC®-CH LIHCH (TP)

02.03. Electronic and control cables for intrinsically safe circuits

 • ELITRONIC®-OZ-CY LIYCY-OZ EB
 • PAARTRONIC®-CY LIYCY (TP) EB

02.04. Approved electronic and data cables

 • DATATRONIC®-CY UL/CSA
 • ELITRONIC®-CY LIYCY UL/CSA
 • PAARTRONIC®-CY LIYCY (TP) UL/CSA

02.05. Low-capacity data cables

 • DATEX-CY LI2YCY (TP) / DATEX-CYv + UV LI2YCYv (TP)
 • DATEX-PIMF-CY LI2YCY-PIMF

02.06. Hook up and installation cables

 • JE-LIYCY Bd & JE-LIYCY Bd EB
 • JE-Y(ST)Y Bd & JE-Y(ST)Y Bd EB
 • RD-Y(ST)Y Bd & RD-Y(St)Yv Bd | RD-Y(ST)Y Bd EB & RD-Y(St)Yv Bd EB

02.08. Instrumentation cables

 • INDUCOM® RE-2X(ST)YSWAY-FL
 • INDUCOM® RE-2X(ST)YSWAY-FL PIMF
 • INDUCOM® RE-2X(ST)YSWBY-FL
 • INDUCOM® RE-2X(ST)YSWBY-FL PIMF
 • INDUCOM® RE-2X(St)Yv-fl
 • INDUCOM® RE-2X(St)Yv-fl PIMF

02.09. Telecommunication cables

 • A-2Y(L)2Y St III Bd , A-2YF(L)2Y St III Bd
 • J-H(ST)H Bd

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.