Dây và Cáp Năng lượng Xanh

Địa chỉ mua bán, tổng kho, nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ CASMO CABLE chính hãng tại VIỆT NAM !!!

Dây và cáp điện cho xe điện

 • CASUSTAN™ EV
  EV 150
  Operating Temperature: -40°C to +125 / 150°C
  Operating Voltage: 600 VAC / 900 VDC (cross sections 6 mm²)
 • CASUSTAN™ EV
  EV 180
  Operating Temperature: -40°C to +180°C
  Operating Voltage: 600 VAC / 900 VDC (cross sections 6 mm²)
 • CASUSTAN™ EV
  EVP150
  Operating Temperature: -40°C to +125 / 150°C, Class E according to ISO 6722-1
  Operating Voltage: 600 VAC / 900, 1000 VAC / 1500 VDC
 • CASUSTAN™ EV
  FHLR2GCB2G
  Operating Temperature: -40°C to +180°C, Class E according to ISO 6722-1
  Operating Voltage: 600 VAC / 900 VDC, 1000 VAC / 1500 VDC
 • CASUSTAN™ EV
  FHLR91XC13X & FHLR4GC13X
  Operating Temperature: -40°C to +150°C
  Operating Voltage: 1000 VAC / 1500 VDC
 • CASUSTAN™ EV MC
  FHLR2GCB2G
  Operating Temperature: -40°C to +180°C,
  Operating Voltage: 600 VAC / 900 VDC, 1000 VAC / 1500 VDC
 • CASUSTAN™ EV
  EVP180
  Operating Temperature: -40°C to +180°C, Class E according to ISO 6722-1
  Operating Voltage: 600 VAC / 900 VDC, 1000 VAC / 1500 VDC

Cáp quang điện

 • CASUSTAN™ PV
  H1Z2Z2-K
  Operating Temperature: -40°C to +90°C
  Operating Voltage: 1.0 / 1.0 kV A.C, 1.5 / 1.5 kV D.C

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.