Cáp nguồn không chứa halogen (LSZH) dành cho nơi công cộng